1973 Smukała Dolna

W sierpniu tego samego roku udało się ulokować grupę na obozie integracyjnym w Smukale Dolnej, podnajmując plac pod namioty i stołówkę zabezpieczającą wyżywienie dla rocznika 1964.   Przy kuchni Ośrodka Rekreacji WRN urzędowała B. Kaja, zajęcia na wodzie i w terenie prowadzili A. Staszkiewicz oraz  L. Bukowski.