1974/5 Słupiec

W Słupcu 26.12.74 – 4.1.75 liczna grupa z M. Konstańczakiem, i L. Bukowskim ćwiczyła na nartach biegowych i na miejscowym basenie przy kopalni węgla kamiennego. Funkcję opiekuna sprawowała B. Kaja.