1977 Burgas

Organizatorem kolejnego zagranicznego obozu esperantystów, ulokowanego w Burgas (Bułgaria), od 17.6.-1.7.77 była Komenda Hufca Bydgoszcz. Spod „Astorii” autobusem do W-wy i dalej samolotem do celu. Po dwóch tygodniach tymi samymi środkami transportu w odwrotnym porządku z powrotem. W kadrze instruktorskiej znalazła się B. Kaja. Wśród uczestników występują  już nazwiska znane z wcześniej opisanych: obozu i zimowiska w Tucznie. Jest też już jako instruktor i chyba ratownik G. Frankowski.  [Zdjęcie 680]

img680