1977 Wisła

Zimą harcerze-pływacy przebywali w Wiśle poświęcając temu faktowi ilustro-waną zdjęciami stronę kroniki szczepu. Jest też w niej pocztówka datowana 31.1. Niestety tylko tyle wiadomo. [Zdjęcia 660, 661].