1978 Bobrowniki

Łącznie z dojazdami zimowisko drużyny starszo-harcerskiej w Bobrownikach pow. Kłodzko, organizowane niezależnie od klubu „Astoria” trwało od 4.2. do 17.2. Zakwaterowanie zarezerwowano w Szkolnym Schronisku Wycie-czkowym przy Szkole Podstawowej, ale obiady w oddalonej o godzinę drogi Szczytnej Śląskiej. Komendantka hm B. Kaja. Z tej drużyny wywodzą się pierwsi instruktorzy „własnego chowu”.[Zdjęcie 710]

img710