1978 Kadzionka, Horna Bzova

Rekonesans w terenie i wybór na kolejny obóz Kadzionki, w nadleśnictwie Różanna, miał miejsce w marcu 1978. Wyjazd do Kadzionki 24.7. dla wstępnego przygotowania terenu przed przyjazdem Słowaków. Pobyt od 31.7.-10.8. H. Bzovie i 11-20.8. powrót ze Słowakami do Kadzionki. (Brak oparcia w dokumentach dla poprawnej prezentacji tych obozów.) [Zdjęcia 720, 721, 722]