1981 Tleń

24 (z kadrą) uczestników zimowiska w Tleniu bawiło w tej miejscowości od 18-28.1. Zakwaterowanie i posiłki w Domu Wczasowym BPBP. Kadra: k-t B. Kaja , instr.  K. Bejma i R. Falszewski.