1983 Kadzionka

Następny obóz. Kronika 67 BDH-PEH rozpoczyna od opisu wyjazdu 29.6. do Kadzionki grupy kwatermistrzowskiej (A. Barlik, R. Gaca, J. Kozar, T. Kaja). Oficjalna Księga Pamiątkowa zawiera zapis: Kadzionka od 10.7. do 24.7. Komendant B. Kaja hm w swoim dzienniku odnotowała: 4.07. – wyjazd na obóz do Kadzionki. No i komu tu wierzyć. To samo znajduje się we wpisie do kroniki 39 BSH i zgodnie także z kroniką drużyny zuchowej „Dzieci Bydgoszczy”: 4.7. meldują się uczestnicy. Nieobecni tym razem Słowacy. 8.7. otwarcie miejsca zastępu „Pomocna Dłoń” – wykluwa się kolejna, 68 BDH. 22.7. wraz z młodszymi uczestnikami, PEH wraca do Bydgoszczy. [Zdjęcia 850, 851, 852, 853, 854, 855]