1984 Kadzionka

W tym również roku miał miejsce samodzielny obóz 68 BDH w Kadzionce pod wodzą d-ha M. Kamrowskiego, nazwany „Osada Szczęśliwych Plemion”, trwający od 16.7. do 4.8.