1987 Kadzionka, Bernkastel-Kues, Bergisch-Gladbach

Planowy wyjazd na obóz w Kadzionce poprzedzony trzydniową „kwaterką” nastąpił w tym roku  27.6. a powrót 16.7. i skok do Warszawy w dwudobową kolejkę po wizy na: ISM `87 – Inernational Scout Meeting. Był to tygodniowy obóz w Berncastel Kus (nad Mozelą w pobliżu Trier) i tygodniowy pobyt w Bergisch-Gladbach  (k. Kolonii) wspierany przez rodziny członków DPSG[1]. Całość z udziałem m. in. trzynastu osób, z czego 11 członków koła miłośników astronomii przy SDH (przew. Karol Nowakowski), dwóch opiekunów i dwóch członków rodziny organizatora, księdza Bogdana Kaczmarka /51/, byłego ucznia i harcerza z 39 SP. Problemem było uzyskanie w niezmiernie krótkim, jak na owe czasy, terminie paszportów i wiz. Dla polskiego harcerza nie ma rzeczy niemożliwych. W dwa dni po zaproszeniu, tj. 5.6. wystąpienie o paszport z podparciem „Solidarności” (to działało) i błogosławieństwem Diecezji w Gnieźnie. Przy nadspodziewanej przychylności do harcerzy szefostwa Biura Paszportów 18.7. wprost spod ambasady RFN w drogę „za żelazną kurtynę”. Cały wysiłek i cała przyjemność na koszt zapraszających. 1.8. pod wieczór powrotny wyjazd do Polski. [Zdjęcie 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969].

[1] Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg