1990 Gdańsk

Kolejne zimowisko zainstalowano w salce parafialnej kościoła p.w. św. Franciszka z
Asyżu w Gdańsku. Trwało od 1 do 10.2.90. Zdjęcie 1020.