1990 Horna Bzova

L. Janovsky zapewniając o wyczekiwaniu na nas przesłał 28.3.90 propozycje pro-
gramowe, z których wynikało, że spędzimy w Hornej Bzovie dwa tygodnie od 1-14.7.
Ostatecznie wyjazd nastąpił 4.7.90 i powrót 19.7. Zdjęcia 1030, 1031.