1991 Gdańsk

Zima ponownie w Gdańsku czyli od 28.1.do 8.2.91w gmachu szkolnym. I LO im. M.
Kopernika w pobliżu Placu Solidarności.