1991 Kadzionka

Znów Kadzionka. Tym razem od 25.6.- 12.7.91 r. (poprzedzona „kwaterką” – 7 osób)
dla 34 uczestników z 10 druhów funkcyjnych. Zdjęcia 1050-1055.