1992 Kadzionka

Ostatni raz w Kadzionce 6-25.7.1992 r. 40 uczestników i 10 „kadrowców”.
Wyróżniono grupę kwatermistrzowską w składzie: Lucyna W., Kasia B., Bartosz B.,
Krzysztof R., Jacek M. Rafał B. Czarek J. Pobyt naznaczony przykrą świadomością, że 11.7.
pożegnaliśmy na zawsze kolegę, brata Krysi, d-ha Grzegorza Kurowskiego.