1993 Kadłub

Kolonia zuchowa 39 BSH w Kadłubie k/Strzelec Opolskich 2-16.8.1993 r. To
wówczas kiedy uciekł autobus do Strzelec Opolskich, a w drodze powrotnej do Ośrodka
zapodział się gdzieś Kuba.