1994 Zakopane

Planowano obóz od 17.7.-1.8.94. Wprowadzono jednak zakaz przewozu dzieci i
młodz. w godzinach nocnych stąd wyjazd nastąpił o 4.00 18-2. Zakopane u sióstr
franciszkanek dla 18 dziewczyn, 6 chłopców i 8 instruktorów KI „Zarzewie” z odwiedzinami
rodziny pp. Janovskich. Zdjęcie nr 1120-1129.