TET i PEH

W nowym roku szkolnym przyjęto nazwę drużyny, skrót od słów: pływanie, esperanto harcerstwo i stąd BDH „PEH”. To w nawiązaniu do przyjaciół ze słowackiego oddziału pionierów „TET” w Luĉencu – technika, esperanto, turystyka. Trzy lata później Hufiec (porządkując struktury) nadał drużynie numer i usankcjonował nazwę.

Miła znajomość i zadzierzgnięte sympatie doprowadziły do prywatnych kontaktów szefostwa obu grup w postaci wspólnych wczasów latem 1979 roku w Dźwirzynie z rewanżem zimą w Luĉencu.